Оферти съгласно чл.13,ал.2 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти

Рудес.pdf (362664)

Фламинго.pdf (352388)

Цонева ЗП.pdf (359918)

Янакиев ЗП.pdf (361858)

Полидей 2.pdf (355559)