СРЕЩА С ПИСАТЕЛ

18/03/2018 10:39

На 16.03.2018 г. групите ЦДО начален етап се срещнаха с известната детска писателка Радостина НИколова. Срещата беше част от дейностите, свързани с превенцич на тормоза и насилието в училище.