Празник в училище

12/03/2016 14:45

    Днес учениците от ОУ "Йордан Йовков", заедно с родителите си, участваха активно в празника, проведен по Схемата "Училищен плод". 

    Чрез игра и забава децата бяха информирани за необходимостта от изграждане на навици за честа консумация на плодове и зеленчуци и за здравословен начин на живот.

    Под мотото "Празнична фиеста", уяениците от подготвителните групи до IV клас се превърнаха в актьори и певци, рецитираха и пяха, забавляваха се, разказвайки за плодовете и зеленчуците и за здравето, с което ни даряват.

    Част от празника беше изложбата - Натюрморт "Плодове", подредена след проведен конкурс за рисунка. Четири от децата бяха призирани и техните техните картини бяха избрани сред най-добрите в конкурса.

    Празникът продължи с изложба - всяка паралелка, използвайки многообразието и изобилието от плодове и зеленчуци, беше подредила свой щанд. Тук заслугата беше най-вече на родителите. Плод на тяхното умение и творчество, на щандовете бяха представени плата, аранжирани по невероятно красив начин.