ДОКУМЕНТИ 2018-2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

Тримесечен отчет - 09.2019.pdf (1078344)   

    Съобщение за прием документи.pdf (276279)         

                                                                                 Тримесечен отчет-06.2019.xls (1116672)

График за допълнително обучение.pdf (3262331)                                   

Изложба.docx (410200)     

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по

                                Схема"Училищен плод" и Схема "Училищно мляко".pdf (7732  

Отчет 1-во тримесечие 2019 г..xls 

Отчет м.Февруари 2019.pdf (2521103)